Zahvale uporabnikov

Zahvale naših uporabnikov:

Center
za socialno
delo Maribor

Varna
hiša
Gorenjske

Varna
hiša
društvo Stigma

Zavod
Karitas
Samarijan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.