Presežki hrane v številkah

(zbrano in predano v letu 2020)

3.000 kg

zbrane, pregledane in podarjene zelenjave in sadja

5.000 +

pripravljenih in izdanih
svežih obrokov iz presežkov

140.000 eur

vrednost razdeljenih
presežkov iz trgovskih centrov

0 eur
prejetih donacij
0 +
prostovoljskih ur

Posodobljeno; 20.01.2021

Scroll to Top