Humanitarno društvo HRANA ZA ŽIVLJENJE
Food For Life – Slovenija

Sedež društva:
Gosposvetska cesta 3, 1000 Ljubljana
Kontakt: info@ffl.si
Kontakt: +386(0) 51 413 391

Matična št.: 4003683000
Davčna številka: 40564371
Humanitarno društvo ni davčni zavezanec!

Globalna organizacija:
Food For Life Global
Predsednik: Paul Rodney Turner

Humanitarno društvo Hrana za življenje je član Food for Life Global, kot neodvisna partnerska organizacija.

Društvo ima status humanitarne organizacije.
Vpisano je v vpisnik prostovoljskih organizacij ter v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje pod zaporedno številko HO SD 2010 2.
Zaporedna številka vpisa 1062-4003683000.
Matična številka: 4003683000

Društvo Hrana za življenje je član Evropske vegetarijanske unije in tudi predstavnik licence V Label.

Odločba Ministrstva za Zdravje >>

Društvo je sestavljeno iz 40 prostovoljcev, ki so aktivno in pasivno vključeni v aktivnosti društva ter preko 1o0 članov oz. podpornikov društva.

Predsednik društva:
Aleš Erbežnik

Koordinator in vodja humanitarnih aktivnosti:
Uroš Colja,   info@ffl.si+386(0) 51 413 391

ima velik pomen za skupnost, ker

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
 • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.

Pri humanitarnem društvu Hrana za življenje vključujemo različne prostovoljce iz vse Slovenije in različnih delov sveta pri raznovrstnih aktivnostih. Vsi prostovoljci so v samo prostovoljstvo uvedeni z mentorjem, ki tudi spremlja njihovo prostovoljsko pot. Društvo je tudi gostiteljska in pošiljateljska organizacija v sklopu Mladi v Akciji, Evropska prostovoljska služba. Preko 30 prostovoljcev skrbi, da dejavnosti potekajo kolikor je mogoče kvalitetno in nemoteno.

O prostovoljstvu (vrste, termini, prijavni obrazec …)

Društvo je:

 • sodeluje v projektu Kucha in Kucha chasti 
  socialno-družbeno odgovornega projekta
 • je sodelovalo v projektu Surplus hub – viškov hrane Zavoda pod strehco, kjer so naši kuharji pripravljali tople obroke
 • je sodelovalo v projektu Ljudska kuhinja Zavoda pod strehco, kjer so naši kuharji pripravljali tople obroke
 • razširilo obstoječ projekt dnevnega deljenja toplih obrokov na program Tople večerje za socialno ogrožene družine
 • začelo s projektom Zdravi in dostopni obroki za socialno izključene skupine (na podlagi sprejetega razpisa Ministrstva za Zdravje)
 • razširilo obstoječ projekt dnevnega deljenja toplih obrokov na program Veseli piškotki, ki želi doseči vse materinske domove ter krizne centre po Sloveniji
 • vključeno v Slovenski konzorcijski projekt na Haiti-ju ki ga je uradno z razpisom začel MZZ ”vzpostavitve sirotišnice (prebivališča za otroke) na Haitiju.
 • član (mreže) HOC letos ustanovljenega Humanitarno odzivnega centra
 • član Sloga platforma, s katero deli praktične izkušnje iz terena in so-ustvarja mrežo manjših NVO-jev na področju vzhodne evrope za učinkovitejše izvajanje humanitarne pomoči.
 • je bilo aktivno udeleženo v mednarodnem humanitarnem odzivu na katastrofalen potres na Haitiju (jan 2010)
 • izvedlo nekaj projektov financiranih s strani evropske skupnosti, z zavodom Movit na mladina, Sloga platforma…
 • dolgoletno sodeluje s centrom za socialno delo šiška pri pomoči socialno ogroženih družin
 • sodelovalo v humanitarni akciji na Šri Lanki
Scroll to Top