#ljudjezaljudi

postani del rešitve

brezplačni sveži in zdravi obroki

Na podlagi izkušenj PILOTNIH projektov Odziv na korono ter Kucha chasti

vzpostavljamo Kuhinjo za: pripravo zdravih in svežih obrokov za soc. ogrožene skupine
ter prostor za skladiščenje in predelavo presežkov.

# Ekološka prednost 
Večina surovin za pripravo obrokov prihaja iz doniranih presežkov zelenjave in sadja!
# Socialna prednost
brezplačni obroki za prejemnike ter uvajanje programa vključitve prejemnikov
# zdravstvena prednost
obroke preverjajo nutricionisti, sledimo smerice uravnoteženih obrokov

V času korone se je število soc. ogroženik skupin podvojilo
 
V aprilu in maju 2020 smo se odzvali na situacijo pandemije in odkrili kako velika je lahko število oseb, ki nimajo rednega svežega obroka.

Tako smo še bolj zavzeti da ustvarimo lastno kuhinjo za:
– REDNO deljenje svežih obrokov
– deljenje in skladiščenje presežkov
– za odzive na elementarne nesreče, padnemije in podobno


Sveže obroke bomo
pripravljali za:

– naše redne prejemnike,
– Varno Hišo Stigma,
– Materinski dom Ljubljana,
– brezdomce na ulici
– zavetišče za brezdomce
– socialno ogrožene družine
– Kralje ulice, brezdomce
– prejemnike zpm Moste
– ostale, ki nas prosijo za pomoč.

Prejemnike zbiramo v sodelovanju s CSD-ji ter preko osebnih prošenj.


zbrati 70.000 eur 
za redno aktivnost s štartom konec septembra

Glavni stroški:
– strošek kadra,
– redni operativni stroški proizvodnje obrokov
– dostave obrokov

KAMPANIJA se bo odvijala v jeseni 2020
– preko medjev ter  socialnih omrežij
– imamo dobro prakso, ter več pilotnih projektov
– imamo podporo s strani prostovoljcev, podjetij 
– imamo 10.000 $ odobrenih sredstev na google adds  za kampanijo

prvih 1.200 eur je že zbranih !!!

ZBRANO

0 eur
ZBRANIH SREDSTEV

CILJ

0 eur
CELOLETNI PROJEKT